مقاله روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب

مقاله روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب

ph3

 این روش بر این اساس قرار دارد که عناصر فلزی در حالت پائین‏ترین سطح انرژی ۲ خود همان طول موجی را جذب می‏کند که پس از تحریک شدن ۳ از خود انتشار می‏دهد و هنگامیکه اشعه خروجی ۴ از یک عنصر تحریک شده معین از میان شعله‏ای که محتوی اتمهای همان عنصر به حالت تحریک نشده می‏باشد عبور کند , شدت اشعه عبوری متناسب با مقدار اتمهای عنصر موجود به حالت تحریک نشده در شعله , کاهش خواهد یافت .

 یک لامپ کاتدی میان تهی که ۵ کاتد آن از فلز مورد آزمون ساخته شده منبع ایجاد اشعه مورد نظر است و بوسیله مکش نمونه در شعله حاصل از سوخت و ماده اکسید کننده اتمهای فلز مورد اندازه‏گیری درون شعله در معرض اشعه قرار گرفته و یک منوکروماتور پرتو مشخصه فلز ساطع شده از لامپ را جدا و اشعه عبوری کاهش یافته شده توسط یک وسیله حساس به نور اندازه‏گیری می‏شود

فایل ورد ۲۵ صفحه

می توانید از اینجا دانلود کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

۱۹۴ بازدید

درباره فرشته