دانلود مقاله محیط فعالیت های نوع بازرگانی

دانلود مقاله محیط فعالیت های نوع بازرگانی

4754_607

۱-    اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد.
۲-    صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .
۳-    گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری مربوط می شود . را شامل می گردد .
۴-    گزارش های مالی به هدف عمومی و برای استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می شود .

فایل ورد ۶ صفحه

می توانید از اینجا دانلود کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

۱۶۰ بازدید

درباره فرشته