دانلود پاورپوینت جهانی شدن و توسعه: روندهای مسلط

دانلود پاورپوینت جهانی شدن و توسعه: روندهای مسلط

bee107b96210ea6dc960e4b8c31b9e81

جهانی شدن چه تاثیری بر توسعه و پیشرفت علوم خواهد داشت؟
سیاست بین الملل چه تاثیری بر جهانی شدن خواهد داشت؟
جهان سوم چگونه می تواند به رشد برسد؟
جهانی شدن چه تاثیری بر روند فنآوری در کشورهای اسلامی دارد؟
آیا دانشمندان جهان سوم و یا مسلمانان می توانند با یکدیگر کار کرده و به توسعه دلخواه برسند؟
بررسی و دسته بندی مخاطرات و فرصت های جهانی شدن از نگاه مسلمانان چیست؟
تعامل مابین روندهای منطقه ای و روندهای جهانی آیا امکان پذیر است؟
آیا جهانی شدن می تواند به جهان سوم کمک کند؟
نظریه وابستگی متقابل و ارتباط آن با اخذ تکنولوژی چگونه تحلیل می گردد؟
موضوع نفوذ رهبران در جهان سوم برای اجرای هرگونه بر نامه توسعه آیا جدی است؟

فایل پاورپوینت ۲۲ اسلاید

می توانید از اینجا دانلود کنید

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

۴۶۷ بازدید

درباره فرشته